Η εταιρεία μας Rokanidia Fotiou δραστηριοποιείται απο το 2004 στο εμπόριο ροκανιδίων!
Διαθἐτουμε:
-Ἀσπρα ροκανἰδια απὀ σκανδιναβικὀ πεὐκο,ἐλατο,λεὐκα κατἀλληλα για υποστρὠματα σε ἀλογα,ορνιθοτροφεἰα κλπ!
-Ροκανἰδια σκοὐρου χρωματισμοὐ λὀγω ξὐλου απὀ οξιἀ,δρυ κλπ,κατἀλληλο για υποστρὠματα σε ορνιθοτροφεἰα,στἀβλους με αγἐλαδες και αλλοὐ!
-Πριονἰδι κατἀλληλο για υποστρὠματα σε πρὀβατα,κατσἰκια,σκυλιἀ,γἀτες,απορρὀφηση λιπαντικων σε συνεργεἰα,δρὀμους και αλλοὐ!
Στους πελἀτες μας εἰναι ιππικοἰ ὀμιλοι,ο ιππὀδρομος Αθηνὠν,εκτροφεἰς κοτὀπουλων για πὠληση κρἐατοςκαι αυγοπαραγωγἠς,στἀβλοι με αγελἀδες,μαντρειἀ,κυνοτροφεἰα και πολλοἰ ακὀμα για πἀσης φὐσεως εργασἰα!
Μπορεἰτε να μας βρἰσκετε και στο facebook ως Rokanidia Fotiou:
https://www.facebook.com/rokanidia

Εμπόριο Ροκανιδίων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ